Házirend

A Deja Vu Fesztivál szervezője

DJV Projekt Kft. (továbbiakban DJV Projekt Kft.)

Székhely: 6720 Szeged, Jókai utca 1.

Cégjegyzékszám: 06 09 025793

Adószám: 27301342-2-06

Rendezvény időtartama

A Deja Vu Fesztivál időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A Deja Vu Fesztivál fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapokon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

Szolgáltatás

Minden olyan szolgáltatás, amelyet a Deja Vu Fesztivál vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Jegy

A DJV Projekt Kft. által a Deja Vu Fesztiválra a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

Karszalag

Adott Jegy érvényesítésekor a DJV Projekt Kft. által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a DJV Projekt Kft. tulajdonában álló igazolás, amely kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

A bérlet karszalag 2024. június 06-án (csütörtök) 17 órától június 09. (vasárnap) 05 óráig érvényes. Napijeggyel belépni a rendezvényre az adott nap 17 órakor lehet, a napijegy másnap reggel 05 óráig jogosít fel a bent tartózkodásra.

 

JEGYVÁSÁRLÁS

Jegy

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A DJV Projekt Kft. a Jegyvásárló részére értékesíti a Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy DJV Projekt Kft. általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a Deja Vu Fesztivál Jegyét a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

Vásárlás elektronikus úton

Az online vásárlási módokat a DJV Projekt Kft. saját online értékesítési felületén keresztül (www.dejavufesztival.hu), vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a DJV Projekt Kft. meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a DJV Projekt Kft. vagy Szerződéses partnere email-ben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a DJV Projekt Kft. azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email a DJV Projekt Kft. általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Deja Vu Fesztivál felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucherés/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A Deja Vu Fesztivál a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag nem szükséges.

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A DJV Projekt Kft. kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak, dekerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelése lehetséges. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a DJV Projekt Kft. a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Deja Vu Fesztivál adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Adatvédelmi Szabályokban és annak mellékletében foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek.

Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy kerülhet rendelésre. A Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a DJV Projekt Kft. vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

Vásárlás személyesen

A Jegyvásárló a DJV Projekt Kft. vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon, nyitvatartási időben van lehetőség vásárlásra. Pénztártól való távozás után a jeggyel, fizetett, illetve a visszaadott pénzösszeggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el!

A jegyirodák megtalálhatók: www.dejavufesztivál.hu oldalon vagy a rendezvény hivatalos FB oldalán.

Online fizetés

Az alábbi kártyatípusokkal lehet fizetni:

bankkártya

Részletek

Adminisztrációs díjat számolunk fel – ezt a fizetési mód kiválasztásánál jelezzük.

A karszalagot a DJV Projekt Kft. azon személy részére adja ki a Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja, vagy ha nevesített jegyről van szó, akkor a személy beazonosítása után a megfelelő személynek tudja jegyét karszalagra váltani. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a DJV Projekt Kft. nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A DJV Projekt Kft. az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a DJV Projekt Kft. kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve a Rendezvény esetében a DJV Projekt Kft. által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek (pl.: VIP Jegyre cserélését) megfelelő egyidejű ráfizetés mellett. A visszaváltás szabályait részletesen az ÁSZF VI.3. pontja tartalmazza.

RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEN

Karszalag

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez jogszerűen jutott hozzá. A DJV Projekt Kft. kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz –különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja, vagy egyéb bűncselekmény esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja.

BELÉPÉS

A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. Ennek keretében a DJV Projekt Kft. jogosult a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint a Rendezvényre érvényes jegy birtokában belépni szándékozó személyt a jogosultságának igazolása érdekében felhívni valamely igazolás, igazolvány (pl. védettségi igazolvány) és ehhez kapcsolódóan a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására. A bemutatás megtagadása, vagy az előírt iratok hiányában a DJV Projekt Kft. érvényes jegy megléte esetén is jogosult, illetve köteles a belépést megtagadni, vagy jogosulatlan tartózkodás esetén a helyszínről kivezettetni.

A DJV Projekt Kft. a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvény területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály vagy e Házirend lehetővé teszi. A DJV Projekt Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

A Rendezvény területére a DJV Projekt Kft. által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait betartani a Rendezvényen. A Rendezvény megközelítéséhez a DJV Projekt Kft. a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.

A 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 11. életévüket betöltött és a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényre kizárólag gyermekjegy vásárlásával jogosultak a fesztivál látogatására. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a fesztivál területén. A DJV Projekt Kft. jogosult a 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek számára gyermekkarszalag viselését kötelezővé tenni. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban legyenek, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett. A DJV Projekt Kft. a beléptetés során jogosult a gyermekkarszalagok vagy a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermek(ek) karszalag-adatait kölcsönösen az adott gyermeke(ke)t kísérő nagykorú személy Karszalagjához rendelni.

A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet csak behozni.

BIZTONSÁG

A Rendezvények területén a DJV Projekt Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

A programváltozás jogát fenntartjuk. Továbbá fenntartjuk a jogot, hogy a rendezvény az előzetesen meghirdetett időponttól eltérően kerülhet megrendezésre, és fenntartjuk a helyszínváltoztatás jogát is, kijelentve hogy a szervezők törekednek arra, hogy a rendezvényt az előzetesen meghirdetett időpontban és helyszínen próbálják meg lehetőségükhöz mérten megtartani. A program, időpont vagy helyszín esetleges változása miatt, a bérlet vagy a napijegy ára nem igényelhető vissza. Esőnap nincs, a fesztivál rossz időjárási körülmények között is megtartásra kerül!

RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE NEM BEVIHETŐ TILOS ESZKÖZÖK!

A DejaVu Fesztivál területére TILOS bevinni: üvegtárgyakat, ütő-, vágóeszközöket, esernyőt, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat.

A hatályos jogszabályok szerint a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), birtoklása szabálysértésnek minősül. Amennyiben ilyen eszközöket találnak nálad a rendezők, úgy azokat jogukban áll elkobozni tőled.

Alkoholos italt és üdítőt  és ásványvizet semmilyen mennyiségben, és élelmiszert sem lehet behozni rendezvény területére! Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki megőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.

Tilos továbbá tűz- és robbanásveszélyes anyagok (gázpalack, kempingfőző, hajtógázasdezodor, stb.) behozatala.

AKIK SEGÍTENEK, HA GONDOD TÁMAD A RENDEZVÉNYEN

A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételeiddel, panaszaiddal, ötleteiddel az Beléptetési Pontok bármelyikén fordulhatsz munkatársainkhoz. A térképen találod a helyüket.

Amennyiben elveszett valamid, akkor azt keresd szintén az Beléptetési Pontok bármelyikén, és ha találsz valamit, akkor azt is ide, vagy az Elkobzott tárgyak gyűjtőpontján add le. Köszönjük! Az Beléptetési Pontok 17-04 óráig üzemelnek.

Nyeremény- és közreműködői voucherek beváltására a „VIP” Becserélő Pontokon van lehetőséged. Nyitvatartási idő: 2023. június 01-02-03. 16:00 – 05:00 

A Deja Vu Fesztivál a működési rend betartása érdekében személy-és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe.

A személy- és vagyonőrök az 2005. évi CXXXIII. tv. 26 és 27§ alapján jogosultak a Deja Vu Fesztivál bejáratánál és egész területén csomagátvizsgálásra, meghatározott személyek eltávolítására, belépésük megakadályozására. Amennyiben szükségesnek ítélik, jogosultak a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani. A személy- és vagyonőr jogosult a rendes működés, illetve a rendezvények megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jogellenesen tartózkodó személyt kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni. A személy- és vagyonőr jogosult a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni és a birtokában lévő, bűncselekményből származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni. Az elkobzott tárgyak megőrzésre kerülnek, de személyenként nem tudjuk nyilvántartani őket. Amennyiben az elkobzott tárgyak legálisak, kilépéskor visszakaphatóak.

Megközelítés

A rendezvény az Újszegedi Partfürdő (6726 Szeged, Középkikötő-sor 1-3.) területén kerül megrendezésre. A Szegedre utazáshoz információkat kaphatsz a www.mav-start.hu oldalán. Amennyiben a helyszínt tömegközlekedéssel kívánod megközelíteni, az állomás kijáratánál tudsz vonaljegyet/napijegyet vásárolni.

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK 

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.

Fényképezni szabad, de kép- és hangfelvételt a rendezvényről csak a rendezők írásos belegyezésével lehet készíteni. A Deja Vu Fesztivál területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi, politikai – vagy reklámtevékenységet folytatni!

A Látogató tudomásul veszi és a Rendezvényre való belépéssel egyidejűleg elfogadja a Rendezvény területén szolgáltató vendéglátó egységekben a REpohár rendszer alkalmazásának lehetőségét, melynek használata kényelmi díjat von maga után. A fogyasztó a sérülésmentes Repoharat újabb ital vásárlása esetén tiszta Repohárra cserélheti.

A vendéglátó egységekben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki! Szeszes itallal és dohányáruval 18 év alatti személy nem szolgálható ki. Ennek érvényre jutása érdekében a pultoknál való kiszolgálás során az életkor okmánnyal történő igazolására hívható fel a vendég. (2005. évi CLXIV tv 5. §, 7. pont)

A Deja Vu Fesztivál területéről eltávolítható az a személy, aki más személyek életét, testi épségét, vagyoni jogait, vagyontárgyaik épségét, a környezetet veszélyeztető, ill. garázda, vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít, más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít.

Akit a fentiek alapján a Deja Vu Fesztivál területéről neki felróható okból eltávolítottak, a jegy/bérlet árát nem igényelheti vissza.

Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása a hatályos jogszabályok szerint TILOS!

Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek!

A rendezvényen extrém hang – és fényhatás érheti a látogatókat, így azon fesztiválozók, akik erre különösen érzékenyek, külön figyelemmel tartózkodjanak a színpadok közelében!

A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

A Deja Vu Fesztivál munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak, katasztrófavédelemnek az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

A Rendezvény területére állatot behozni nem lehet.

A fesztivál területén sátorral, lakókocsival vagy egyéb módon kempingezni nem lehet!

A fesztiválon a biztonságod érdekében tilos a “body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.)

A Rendezvény területére járművel behajtani tilos (kivéve a külön engedéllyel rendelkezőknek)!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Tisztelettel,

A Szervezők

2023.06.04. (DJV Projekt Kft.)